قیرهای ویسکوزیته

خانهقیرهای ویسکوزیته

قیرهای ویسکوزیته

قیرهای ویسکوزیته

قیر‌های ویسکوزیته، یک دسته از قیرها هستند که در آن‌ها ویسکوزیته یا زیست‌پذیری بالا مشاهده می‌شود. ویسکوزیته به معنای مقاومت ماده در برابر جریان و جذب آب می‌باشد. این نوع قیرها به دلیل ویژگی‌های خود، در برخی کاربردهای مختص خودشان مانند پوشش‌دهی سطوح و عایق‌بندی از ترکیبات شیمیایی مختلف بهره‌برداری می‌شوند. ویسکوزیته بالا در این قیرها باعث می‌شود تا به‌طور مؤثری در محافظت از سطوح و ایجاد اتصالات محکم در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی کاربرد داشته باشند. از آنجا که این قیرها دارای ویژگی‌های مهمی برای آب‌بندی و حفاظت هستند، در پروژه‌هایی که به مقاومت در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی وابسته است، استفاده می‌شوند.

 

جدول مشخصات

NO Test Standard range VG10 Standard range
VG20
Standard range
VG30
Standard range
VG40
Test method
Min Max Min Max Min Max Min Max
1 Absolute Viscosity@60– C,poise 800 1600 2400 3200 IS 1206(Part2):1978 ASTM D2171
2 Kin Viscosity@135–C,c.st 250 300 350 400 IS 1206(Part3):1978 ASTM D2170
3 SP.Gravity@60–F 0.99 0.99 0.99 0.99 ASTM D3298
4 Penetration@25–C-100gr-5s,0.1mm 80 100 80 100 50 70 40 60 IS 1203:1978 ASTM D5
5 Softening point,–C 43 43 47 50 IS 1205:1978 ASTM D36
6 Solubility in T.C.E,wt% 99 99 99 99 IS 1216:1978 ASTM D2042
7 Flash poin,–C 220 220 220 220 IS 1209:1978 ASTM D92
Test on residue TFOT
8 Viscosity ratio@60–C 4 4 4 4 IS 1206(part2):1978 ASTM D2171
9 Absolute Viscosity@60–C,poise IS 1206(part2):1978 ASTM D2171
10 Ductility@25–C 40 40 40 40 40 40 40 40 1978 ASTM D113
کلیه حقوق برای شرکت پارمیس محفوظ است - 1399