قیرهای امولسیون

خانهقیرهای امولسیون

قیرهای امولسیون

قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند كه از قیر، آب و یك یا چند ماده افزودنی جهت تشكیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشكیل شده اند.

قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

  • قیرابه‌های كاتیونی

  • قیرابه‌های آنیونی

  • قیرابه‌های غیر یونی

  • قیرابه‌های رسی

كه در حال حاضر نوع زودشكن کاتیونی بیشتر مصرف را در كشور دارد.

کلیه حقوق برای شرکت پارمیس محفوظ است - 1399